Voorwaarden huur bruikleen telefoon

Tussen de ondernemer en de klant wordt overeengekomen dat de klant tijdens de duur van de reparatie van het eigen telefoon, een bruikleen telefoon huurt en zal ontvangen van de ondernemer, volgens de volgende voorwaarden:

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Gebruiksvoorwaarden van het huren van een bruikleen telefoon

Artikel 3 - Voorwaarden met betrekking tot verzending tussen de ondernemer en de klant

Artikel 4 - Overige bepalingen

Artikel 1 - Definities

 • Ondernemer: Overnight Telecom.nl (onderdeel van Overnight Projects, Hoofdstraat 14, 4564 AP te Sint Jansteen, KvK-nummer: 68550340, BTW-identificatienummer.: NL002236988B16)
 • Klant: De persoon (reeds klant bij de ondernemer) die een bruikleen telefoon heeft gehuurd bij de ondernemer.
 • Eigen telefoon: de telefoon welke de klant eerder bij de ondernemer heeft aangekocht en dat nu defect is en gerepareerd dient te worden.
 • Bruikleen telefoon: de telefoon welke de klant tijdens de reparatieperiode huurt van de ondernemer en waarvoor deze overeenkomst is opgesteld. Deze telefoon functioneert volledig, maar het kan zijn dat deze niet aan dezelfde kwaliteit voldoet of dezelfde functies heeft als de eigen telefoon. Daarnaast kan deze lichte beschadigingen hebben. Het is dan ook een telefoon om de reparatieperiode te overbruggen.
 • Basisprijs bruikleen telefoon: Bij het huren van een bruikleen telefoon wordt deze basisprijs van deze telefoon inclusief accessoires in de webshop vermeld bij de product omschrijving.

Artikel 2 – Gebruiksvoorwaarden van het huren van een bruikleen telefoon

 • Na goedkeuring door de ondernemer tot het opsturen van een bruikleen telefoon naar de klant, ontvangt de klant het volgende per post:
 1. De bruikleen telefoon;
 2. Beschermende case/hoes;
 3. Reeds aangebrachte screenprotector;
 4. USB oplader en USB oplaadkabel;
 5. SIM ejector tool;
 6. Een retourenvelop om de eigen telefoon in te verpakken en een retourenvelop om de bruikleen telefoon later in te verpakken;
 7. Een verzendlabel om de retourenvelop met de eigen telefoon op te sturen via PostNL. Dit verzendlabel is 1 week (7 kalenderdagen) te gebruiken. En ook een verzendlabel om de bruikleen telefoon daarna weer terug te sturen (ook 1 week (7 kalenderdagen) te gebruiken).
 • De klant gaat ermee akkoord de bruikleen telefoon zorgvuldig te gebruiken en te beschermen tegen schade.
 • De klant is volledig verantwoordelijk voor eventuele schade aan de bruikleen telefoon, behalve in het geval van normale slijtage of reeds aanwezige schade.
 • De kosten voor reparatie of vervanging van eventuele schade of verlies aan de bruikleen telefoon - en accessoires - worden opgemaakt door de ondernemer, de fabrikant of een derde reparatiebedrijf (zoals ThePhoneLab) en worden verhaald bij de klant. De klant gaat dan een betalingsverplichting aan om deze kosten te betalen aan de ondernemer.
 • De klant ontvangt de bruikleen telefoon alvorens de eigen telefoon naar de ondernemer wordt opgestuurd voor reparatie (of anders overeengekomen). De klant kan ervoor kiezen om de data van de eigen telefoon over te zetten naar de bruikleen telefoon of om ze elders op te slaan.
 • De klant dient de eigen telefoon binnen 1 week (7 kalenderdagen) na ontvangst van de bruikleen telefoon naar de ondernemer op te sturen met het verzendlabel dat door de ondernemer is aangeboden.
 • De klant ontvangt de eigen telefoon weer terug na de reparatieperiode en kan ervoor kiezen om de data van de bruikleen telefoon (terug) over te zetten naar de eigen telefoon of om ze elders op te slaan.
 • De klant dient de bruikleen telefoon binnen 1 week (7 kalenderdagen) na ontvangst van de eigen telefoon naar de ondernemer op te sturen met het verzendlabel dat door de ondernemer is aangeboden.
 • Na reparatie (of anders overeengekomen) wordt de klant via het bij de ondernemer bekende e-mailadres op de hoogte gesteld door de ondernemer dat de eigen telefoon weer terugkomt bij de klant.
 • In verband met de privacy van de klant, dient de klant de eigen telefoon en de bruikleen telefoon zelf naar fabrieksinstellingen te zetten en verwijdert daarmee alle data permanent, alvorens deze (terug) wordt opgestuurd naar de ondernemer.
 • De klant gaat ermee akkoord om de bruikleen telefoon niet te gebruiken voor illegale activiteiten.
 • Wanneer de klant de bruikleen telefoon niet binnen 1 week (7 kalenderdagen) na ontvangst van de eigen telefoon terug stuurt naar de ondernemer, gaat de klant een betalingsverplichting aan om de basisprijs van de bruikleen telefoon - dit is inclusief accessoires - te betalen aan de ondernemer. Deze waarde kan verschillen per bruikleen telefoon en wordt vermeld in de product omschrijving onder de naam basisprijs van de bruikleen telefoon via de webshop van de ondernemer.

Artikel 3 - Voorwaarden met betrekking tot verzending tussen de ondernemer en de klant

Zowel de eigen telefoon als de bruikleen telefoon dienen tussen de ondernemer en de klant verzonden te worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De bruikleen telefoon wordt altijd volledig - inclusief accessoires (zie Artikel 1, lid. a) - verzonden.
 • Bij het opsturen van de bruikleen telefoon en de eigen telefoon van de ondernemer naar de klant is een PostNL label en verzendenvelop bijgevoegd om door de klant te gebruiken om de eigen telefoon (na ontvangst van de bruikleen telefoon) of de bruikleen telefoon (na ontvangst van de eigen telefoon) naar de ondernemer op te sturen.
 • Een telefoon wordt enkel via PostNL en altijd aangetekend (verzekerd tot 500 euro) of verzekerd (verzekerd tot 5000 euro) verzonden, afhankelijk van de waarde van de telefoon.
 • Geen enkele andere accessoires dienen mee opgestuurd te worden naar de ondernemer. Ook geen eSIM/SIM kaarten, SD kaartjes of hoesjes. Een screenprotector mag blijven zitten. De ondernemer is in geen geval aansprakelijk voor verlies van accessoires.
 • De klant dient ervoor te zorgen dat de eigen telefoon en de bruikleen telefoon voor verzending naar de ondernemer goed verpakt is. De klant is zelf verantwoordelijk voor schade tijdens verzending door onvoldoende of onzorgvuldige verpakking. Gebruik eventueel extra vulmateriaal om de telefoon goed te beschermen. Een losse telefoon zonder extra bescherming in een verzendenvelop wordt niet verstaan onder voldoende verpakking: de telefoon zelf dient ook in de envelop beschermd te zijn met extra vulmateriaal.
 • Andersom is ook de ondernemer verantwoordelijk voor het voldoende en zorgvuldig verpakken van de bruikleen telefoon en de eigen telefoon naar de klant.
 • De ondernemer stuurt de bruikleen telefoon en de eigen telefoon op naar hetzelfde afleveradres als eerder door de klant is opgegeven bij het bestellen (huren) van de bruikleen telefoon.

Artikel 4 - Overige bepalingen

Verder zijn er nog de volgende bepalingen van toepassing:

 • De ondernemer behoudt zich het recht voor om de bruikleen telefoon op elk moment terug te vorderen, als de klant zich niet aan de voorwaarden houdt.
 • De ondernemer is in geen geval aansprakelijk voor verlies van data op de eigen telefoon en de bruikleen telefoon.
 • De klant gaat met het aankopen (huren) van een bruikleen telefoon akkoord met deze voorwaarden.
 • De klant dient 18 jaar of ouder te zijn.
 • De klant gaat met het ondertekenen van deze overeenkomst akkoord met de Algemene voorwaarden van de ondernemer, te vinden via https://overnighttelecom.nl/pages/algemene-voorwaarden